جشنواره وب و موبایل

منتظر دهمین جشنواره وب و موبایل ایران باشید...

آمار جشنواره

آمار جشنواره به شرح زیر است

۱۵,۲۷۸

وبسایت

۱۰۹,۵۹۸

شرکت کننده

۴,۲۰۶

نرم‌افزار موبایل

تعداد آراء مردمی جشنواره ۱۳۹۵:


۳۲۰,۱۱۶

تعداد آراء داوران جشنواره ۱۳۹۵:


۲۸۸,۰۰۳

برگزار کننده جشنواره
حامیان تجاری
حامیان معنوی
همکاران تجاری
حامیان رسانه ای