برندگان سال 1395 جشنواره وب و موبایل ایران معرفی شدند...

آمار جشنواره

آمار جشنواره به شرح زیر است

15277

وبسایت

109599

شرکت کننده

4205

نرم‌افزار موبایل

تعداد آراء مردمی جشنواره 1395:


320116

تعداد آراء داوران جشنواره 1395:


288003

برخی برندگان سالهای گذشته

برگزار کننده جشنواره
حامیان تجاری
حامیان معنوی
همکاران تجاری
حامیان رسانه ای