جشنواره وب و موبایل ایران آغاز شد

آمار جشنواره

آمار جشنواره به شرح زیر است

14059

وبسایت

105743

شرکت کننده

3878

نرم‌افزار موبایل

تعداد آراء مردمی تا این لحظه:


50843

برخی برندگان سالهای گذشته

حامیان تجاری
همکاران تجاری
حامیان معنوی
حامیان رسانه ای
برگزار کنندگان جشنواره