پایان جشنواره وب و موبایل ایران

آمار جشنواره

آمار جشنواره در سالهای گذشته به شرح زیر است

13721

وبسایت

102635

شرکت کننده

3468

نرم‌افزار موبایل

برخی برندگان سالهای گذشته

برندگان جشنواره
وب ایران
برندگان جشنواره
نرم افزارهای موبایل

کنفرانس وب و موبایل ایران
دوشنبه - سوم اسفند

پخش زنده کنفرانسمشاهده در ایوند

آدرس محل برگزاری: تهران، بزرگراه شهید حقانی، بعد از ایستگاه مترو حقانی، خروجی کتابخانه ملی
مشاهده بر روی نقشه

حامیان معنوی
حامیان تجاری
حامیان رسانه ای
برگزار کنندگان جشنواره