جشنواره وب و موبایل ایران آغاز شد

آمار جشنواره

آمار جشنواره به شرح زیر است

13907

وبسایت

105537

شرکت کننده

3846

نرم‌افزار موبایل

تعداد آراء مردمی تا این لحظه:


45604

برخی برندگان سالهای گذشته

حامیان معنوی
حامیان تجاری
همکاران برگزاری
حامیان رسانه ای
برگزار کنندگان جشنواره