داوری جشنواره وب و موبایل آغاز شد

آمار جشنواره

آمار جشنواره به شرح زیر است

14256

وبسایت

106147

شرکت کننده

3903

نرم‌افزار موبایل

تعداد آراء مردمی تا این لحظه:


58060

برخی برندگان سالهای گذشته

حامیان تجاری
همکاران تجاری
حامیان معنوی
حامیان رسانه ای
برگزار کنندگان جشنواره