داوری جشنواره وب و موبایل آغاز شد

آمار جشنواره

آمار جشنواره به شرح زیر است

14278

وبسایت

106199

شرکت کننده

3908

نرم‌افزار موبایل

تعداد آراء مردمی تا این لحظه:


59790

برخی برندگان سالهای گذشته

حامیان تجاری
همکاران تجاری
حامیان معنوی
حامیان رسانه ای
برگزار کنندگان جشنواره