زمان رای گیری مردمی به پایان رسیده.
اطلاعات پرواز فرودگاه
لینک مارکت
نرم افزار موبایل
نام تجاری
اطلاعات پرواز فرودگاه


گروه
سیر و سفر

درباره
کد جشنواره وب و موبایل: 6172480 با اپلیکیشن اطلاعات پرواز فرودگاه می توانید از وضعیت پرواز های ورودی و همچنین خروجی شامل پروازهای داخلی و خارجی بیش از ۲۰ فرودگاه کشور باخبر شوید.

كامران حزري

Backend developer

امیر وحیدرودسری

iOS/Android developer


نام شرکت
ایمیل
[email protected]
شماره تماس
فکس
آدرس
با اپلیکیشن اطلاعات پرواز فرودگاه می توانید از وضعیت پرواز های ورودی و همچنین خروجی ۲۰ فرودگاه کشور باخبر شوید.

افتخارات

برنده به انتخاب داوران سال 1394 در گروه سیر و سفر
کاندیدا در سال 1395 در گروه سیر و سفر

برگزار کننده جشنواره

حامیان تجاری

حامیان معنوی

همکاران تجاری

حامیان رسانه ای