این نرم افزار مورد علاقه شماست؟ پس روی قلب کلیک کنید
ایراندارو
لینک مارکت
نرم افزار موبایل
نام تجاری


گروه
سلامت و تناسب اندام

درباره
مقصود و هدف از ارائۀ این نرم افزار، تهیۀ قالبی است تا از طریق آن، حجـمِ وسیع و عظیمِ اطلاعات دارویی به بسته​ای کوچک و قابل حمل و همراه مبدل گردد تا به​وسیلۀ آن تیم درمانی، اَعم از پزشکان و پرستاران و سایر تلاشگران عرصۀ سلامت ، همواره مرجعی قابل اعتماد و معتبر به همراه داشته و در وقت لـزوم با رجوع به آن ، بیمـاران خود را بهره​مند سازند. این نرم افزار،نسخۀ الکترونیکی کتاب راهنمای جیبی کاربرد داروهای ژنریک ایران تألیف دکتر رامین خُدّام است و جهت استفاده در دستگاه​های تلفن همراه هوشمند مبتنی بر سیستم​های عامل آندروئید و iOS(آیفون و آیپد) تهیه شده است. بوسیلۀ این نرم​افزار شما قادر خواهید بود تا اطلاعات جامع و کاملی از داروهای موجود در نظام دارویی(فارماکوپه) ایران برمبنای اسامی ژنریک(Generic Names) و یا تجاری (Trade Names)آن ها به دست آورید. اساس دستیابی به اطلاعات دارویی، جستجو برمبنای نام ژنریک و یا تجاری داروی مورد نظر است. کافی است تا حرف اول ترکیب مــورد نظـــر خــود را در پنجـرۀ جستجو تایپ نمایید و براسـاس پیشنهادات و گزینه​هایی که نرم​افزار در اختیار شما قــرار می دهد، داروی مـــورد نظــر خــود را بیابیــــد.

نام شرکت
ایمیل
شماره تماس
فکس
آدرس

افتخارات

برنده به انتخاب داوران سال 1392 در گروه

حامیان تجاری

همکاران برگزاری

حامیان معنوی

حامیان رسانه ای

برگزار کنندگان جشنواره