محمدتقی فرخنده کار صحیح
شرکت
Code of World
شغل
کدنویس

ایمیل
[email protected]

درباره
جوان برتر مخترع سال 1394-1395 - کدنویسی تحت وب -php-wordpress و فعالیت در زمینه رباتیک ایران-زنجان-شهرستان تاریخی سلطانیه

سمت در آثار ارسالی