یاشار ایمانلو
شرکت
دونیت
شغل
تحلیلگر و توسعه دهنده وب


درباره
تهران

سمت در آثار ارسالی