زمان رای گیری مردمی به پایان رسیده.
پونیشا
ponisha.ir
وبسایت
نام تجاری
پونیشا

شاخه
شاخه خدمات آنلاین

گروه
اشتغال و کاریابی

درباره
پونیشا بازارکار آنلاین برای فریلنسرهاست که بتوانند به راحتی پروژه بگیریند و برای خود در هرکجا و هر زمان که دوست دارند کار کنند

نام شرکت
ایمیل
شماره تماس
فکس
آدرس

افتخارات

برنده به انتخاب داوران سال 1393 در گروه اشتغال و کاریابی
کاندیدا در سال 1394 در گروه اشتغال و کاریابی
کاندیدا در سال 1393 در گروه اشتغال و کاریابی

برگزار کننده جشنواره

حامیان تجاری

حامیان معنوی

همکاران تجاری

حامیان رسانه ای