این وبسایت مورد علاقه شماست؟ پس روی قلب کلیک کنید
مجله علمی پالیک
palic.ir
وبسایت
نام تجاری
مجله علمی پالیک

شاخه
شاخه اطلاع رسانی و محتوا

گروه
علم و دانش

درباره
سعی در ایجاد راهکارهای متفاوت برای جذابیت مطالب علمی گردآوری مطالب علمی به صورت یک خطی

نام شرکت
ایمیل
شماره تماس
فکس
آدرس

افتخارات


حامیان تجاری

همکاران برگزاری

حامیان معنوی

حامیان رسانه ای

برگزار کنندگان جشنواره