زمان رای گیری مردمی به پایان رسیده.
عهد ما
ahdma.ir
وبسایت
نام تجاری
عهدما

شاخه
شاخه اطلاع رسانی و محتوا

گروه
دین و معارف

درباره
زیبایی و راحتی کار با سایت ! منبع و تمرکز بر یکجا بودن تمامی مطالب ! در دسترس بودن همه جا !

نام شرکت
WonderCo
ایمیل
[email protected]
شماره تماس
فکس
آدرس

افتخارات

برنده به انتخاب داوران سال 1393 در گروه دین و معارف
کاندیدا در سال 1394 در گروه دین و معارف
کاندیدا در سال 1393 در گروه دین و معارف

برگزار کننده جشنواره

حامیان تجاری

حامیان معنوی

همکاران تجاری

حامیان رسانه ای