زمان رای گیری مردمی به پایان رسیده.
کلبه طراحی
kolbe-designer.ir
وبسایت
نام تجاری
کا دی گروپ | KD-Group

شاخه
شاخه شخصی و شرکتی

گروه
شرکت های طراحی سایت

درباره
آموزشهای اینترنتی در زمینه های مختلف وب سایت ، قالب سایت و سئو و ... - خدمات رایگان جهت وب مستران - ایجاد نظر سنجی از کاربران جهت تعامل بیشتر با آنها

نام شرکت
ایمیل
[email protected]
شماره تماس
09377315793
فکس
آدرس

برگزار کننده جشنواره

حامیان تجاری

حامیان معنوی

همکاران تجاری

حامیان رسانه ای