زمان رای گیری مردمی به پایان رسیده.
فودلیست
foodlist.ir
وبسایت
نام تجاری
foodlist

شاخه
شاخه شخصی و شرکتی

گروه
صنایع غذایی

درباره
در بخش مواد غذایی پایه ، سایت فودلیست با داشتن دیتابیس کامل و جامع در زمینه مواد غذایی پایه ، ارزش هر ماده غذایی شامل اطلاعاتی مانند چربی ، پروتئین ، درصد کالری ، ویتامین ها و ... را در اختیار کاربر قرار می دهد که جامع ترین مرجع برای مواد غذایی پایه محسوب می شود .هیچ وب سایتی در ایران به این فعالیت اقدام نکرده است . در بخش درصد کالری غذا ،مقدار انرژی ای حاصل از غذای انتخابی کاربر در اختیارش قرار می گیرد که علاوه بر مواد غذایی پایه ،تاثیر روش پخت نیز بر نتیجه حاصل منظور می شود .اطلاعاتی که در این بخش در اختیار کاربر قرار می گیرد نیز بسیار جامع می باشد (چربی ، قند ، پروتئین و ...)

سید مجتبی بنائی

مدیر ارشد پروژ]


نام شرکت
رایان سامانه شرق
ایمیل
[email protected]
شماره تماس
فکس
آدرس

افتخارات

برنده به انتخاب داوران سال 1393 در گروه صنایع غذایی
کاندیدا در سال 1393 در گروه صنایع غذایی

برگزار کننده جشنواره

حامیان تجاری

حامیان معنوی

همکاران تجاری

حامیان رسانه ای