زمان رای گیری مردمی به پایان رسیده.
محک
mahak-charity.org
وبسایت
نام تجاری
موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

شاخه
شاخه شخصی و شرکتی

گروه
سازمان های خیریه و غیر دولتی

درباره
1.به کارگیری سایت در جهت اهداف خیریه و کمک به هم نوع و حمایت از کودکان مبتلا به سرطان 2.عینی کردن اصول اساسی محک یعنی شفافیت و پاسخگویی در برابر ذیربطان به واسطه به نمایش گذاشتن نحوه مصرف منابع 3. بالا بردن سطح پاسخگویی سازمان به کلیه ذیربطان 4. درج ریز صورت های مالی و گزارش حسابری در وبسایت که در حوزه سازمان های خیریه در ایران منحصر به فرد است 5.هویت بصری هماهنگ با حوزه فعالیت در زمینه کودک 6.رعایت کرامت انسانی و دوری از ترحم در متون و تصاویر به عنوان یک موسسه خیریه 7.تور مجازی وبسایت 8.تسهیل کمک یاوران به کودکان محک از طریق پرداخت آنلاین و فرم های بخش جلب مشارکت 9.به روزرسانی مستمر

نام شرکت
موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان
ایمیل
[email protected]
شماره تماس
02123501285
فکس
22485456
آدرس
میدان اقدسیه- ابتدای بزرگراه ارتش- سه راه ازگل- بلوار شهید مژدی- خیابان پروفسور وثوق- بلوار محک- موسسه خیریه و بیمارستان فوق تخصصی سرطان کودکان محک

افتخارات

برنده به انتخاب مردم سال 1395 در گروه سازمان های خیریه و غیر دولتی
برنده به انتخاب مردم سال 1394 در گروه سازمان های خیریه و غیر دولتی
برنده به انتخاب مردم سال 1393 در گروه سازمان های دولتی
برنده به انتخاب داوران سال 1395 در گروه سازمان های خیریه و غیر دولتی
برنده به انتخاب داوران سال 1394 در گروه سازمان های خیریه و غیر دولتی
برنده به انتخاب داوران سال 1393 در گروه سازمان های دولتی
کاندیدا در سال 1394 در گروه سازمان های خیریه و غیر دولتی
کاندیدا در سال 1393 در گروه سازمان های دولتی

برگزار کننده جشنواره

حامیان تجاری

حامیان معنوی

همکاران تجاری

حامیان رسانه ای