زمان رای گیری مردمی به پایان رسیده.
مهربانه
mehrabane.ir
وبسایت
نام تجاری
مهربانه

شاخه
شاخه خدمات آنلاین

گروه
دیگر سرویس های آنلاین

درباره
اولين پلتفورم تامين سرمايه جمعي به شكل نوين (crowd funding) - بهینه است. موسسه و سازمان‌ها را به سمتى سوق می‌دهد که حداقل نیازمندی‌ای را اعلام نمایند که با دریافت آن پروزه‌شان عملی می‌شود. - ایجاد انگیزه می‌کند. اگر حامیان فعلی ببینند که پروژه دلخواه‌شان به دلیل عدم حمایت کامل دارد از دور خارج می‌شود، با جذب دیگر حامیان سعی می‌کنند از این امر جلوگیری کنند. تیم‌ها هم سعی می‌کنند با جلب نظر حامیان، فضا را به سمت حمایت کامل پیش ببرند. - جواب داده است. تجربه‌های پیشین جهانی کارایی این سیاست را نشان داده است.

نام شرکت
پارس آتنا دژ
ایمیل
[email protected]
شماره تماس
02144276930
فکس
آدرس

افتخارات

برنده به انتخاب داوران سال 1393 در گروه دیگر سرویس های آنلاین
کاندیدا در سال 1393 در گروه دیگر سرویس های آنلاین

برگزار کننده جشنواره

حامیان تجاری

حامیان معنوی

همکاران تجاری

حامیان رسانه ای