زمان رای گیری مردمی به پایان رسیده.
پایگاه خبری کنفرانس یاب
www.conferenceyab.ir
وبسایت
نام تجاری
کنفرانس یاب

شاخه
شاخه اطلاع رسانی و محتوا

گروه
اطلاع رسانی رویدادها

درباره
کنفرانس یاب با هدف اطلاع رسانی معتبرترین همایش ها، کنفرانس ها، سمینار ها و کنگره های علمی ملی و بین المللی ایران، با بروزرسانی منظم و متناوب اطلاعات همایش ها، نهایت سعی خود را در جهت درج اطلاعات دقیق و به روز کنفرانس ها و همایش ها می نمایند.

نام شرکت
ایمیل
[email protected]
شماره تماس
09031886256
فکس
آدرس
آذربایجان غربی - ارومیه

برگزار کننده جشنواره

حامیان تجاری

حامیان معنوی

همکاران تجاری

حامیان رسانه ای