زمان رای گیری مردمی به پایان رسیده.
نقدستان
www.naghdestan.com
وبسایت
نام تجاری

شاخه
شاخه اطلاع رسانی و محتوا

گروه
نقد وبررسی کالا و خدمات

درباره

نام شرکت
ایمیل
[email protected]
شماره تماس
فکس
آدرس

افتخارات

برنده به انتخاب مردم سال 1394 در گروه نقد وبررسی کالا و خدمات
برنده به انتخاب داوران سال 1394 در گروه نقد وبررسی کالا و خدمات
کاندیدا در سال 1395 در گروه نقد وبررسی کالا و خدمات
کاندیدا در سال 1394 در گروه نقد وبررسی کالا و خدمات

برگزار کننده جشنواره

حامیان تجاری

حامیان معنوی

همکاران تجاری

حامیان رسانه ای