زمان رای گیری مردمی به پایان رسیده.
دانشنامه موضوعي قرآن
www.maarefquran.org
وبسایت
نام تجاری

شاخه
شاخه اطلاع رسانی و محتوا

گروه
دین و معارف

درباره

نام شرکت
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
ایمیل
شماره تماس
فکس
آدرس

برگزار کننده جشنواره

حامیان تجاری

حامیان معنوی

همکاران تجاری

حامیان رسانه ای