زمان رای گیری مردمی به پایان رسیده.
انجمن یوزپلنگ ایرانی | برای حفاظت از حیات وحش
www.wildlife.ir
وبسایت
نام تجاری
ICS

شاخه
شاخه اطلاع رسانی و محتوا

گروه
محیط زیست

درباره
انجمن یوزپلنگ ایرانی یک سازمان غیرانتفاعی و مردمی است از سال 1380 به منظور حفاظت از آخرین بازمانده های یوزپلنگ ایرانی تاسیس شد. اطلاع رسانی پروژه های حفاظت حیات وحش و فرهنگ سازی عمومی در رابطه با محیط زیست اصلی ترین هدف وب سایت انجمن است.

نام شرکت
ICS
ایمیل
[email protected]
شماره تماس
فکس
آدرس

برگزار کننده جشنواره

حامیان تجاری

حامیان معنوی

همکاران تجاری

حامیان رسانه ای