زمان رای گیری مردمی به پایان رسیده.
بهترينها
besthaa.ir
وبسایت
نام تجاری
بهترینها

شاخه
شاخه اطلاع رسانی و محتوا

گروه
کامپیوتر و فناوری اطلاعات

درباره
معرفی بهترین سایت ها معرفی بهترین نرم افزارها با کمترین حجم تست کل نرم افزار و سایتهای معرفی شده قبل انتشار عدم معرفی هر نرم افزاری

نام شرکت
ایمیل
شماره تماس
فکس
آدرس

برگزار کننده جشنواره

حامیان تجاری

حامیان معنوی

همکاران تجاری

حامیان رسانه ای