زمان رای گیری مردمی به پایان رسیده.
بزرگترین مرکز خدمات گرافیک رایانه ای
www.CGTools.ir
وبسایت
نام تجاری
CGTools

شاخه
شاخه اطلاع رسانی و محتوا

گروه
فرهنگ و هنر

درباره
وب سایت سی جی تولز با توجه به نیاز هنزجویان به یک مرجع مناسب، احداث گردیده است تا بتواند همواره نیاز کاربران را در این زمینه ارضاء سازد.

نام شرکت
سی جی تولز
ایمیل
[email protected]
شماره تماس
+989374347468
فکس
آدرس
CGTools.ir

برگزار کننده جشنواره

حامیان تجاری

حامیان معنوی

همکاران تجاری

حامیان رسانه ای