زمان رای گیری مردمی به پایان رسیده.
بلاگ رسمی فروشگاه های زنجیره ای رفاه
refah.ir
وبسایت
نام تجاری
فروشگاه های زنجیره ای رفاه

شاخه
شاخه اطلاع رسانی و محتوا

گروه
بلاگ سازمانی

درباره

نام شرکت
ایمیل
شماره تماس
فکس
آدرس

افتخارات

برنده به انتخاب داوران سال 1394 در گروه بلاگ سازمانی
کاندیدا در سال 1395 در گروه بلاگ سازمانی
کاندیدا در سال 1394 در گروه بلاگ سازمانی

برگزار کننده جشنواره

حامیان تجاری

حامیان معنوی

همکاران تجاری

حامیان رسانه ای