زمان رای گیری مردمی به پایان رسیده.
گل آویز
Www.golaviz.ir
وبسایت
نام تجاری
GolAviz

شاخه
شاخه شخصی و شرکتی

گروه
شرکت های خصوصی

درباره

نام شرکت
مبتکران گل آویز پاژ
ایمیل
[email protected]
شماره تماس
09397727450
فکس
051-32792182
آدرس
مشهد- دهکده گل ایرانیان

برگزار کننده جشنواره

حامیان تجاری

حامیان معنوی

همکاران تجاری

حامیان رسانه ای