زمان رای گیری مردمی به پایان رسیده.
حامیان یاقوت صحرا
ahtfoods.com
وبسایت
نام تجاری
حامیان یاقوت صحرا

شاخه
شاخه اطلاع رسانی و محتوا

گروه
سایت های محتوای غیر فارسی

درباره
We are AHT. At AHT we offer all varieties and sizes of PREMIER quality Iranian Dried Fruit and Nuts products. We offer BRC, KOSHER and HALAL certified products which we ship all around the world to 5 continents. Our products are used in a variety of ways including snacking, baking, cooking, confectionery and cereal processing.

نام شرکت
حامیان یاقوت صحرا
ایمیل
[email protected]
شماره تماس
26217316
فکس
26217320
آدرس
Mohri St., North-Valiasr Ave Tehran, Iran

برگزار کننده جشنواره

حامیان تجاری

حامیان معنوی

همکاران تجاری

حامیان رسانه ای