زمان رای گیری مردمی به پایان رسیده.
آراتیس
aratis.ir
وبسایت
نام تجاری
اولین رسانه تحلیلگر استارت‌آپهای ایرانی

شاخه
شاخه اطلاع رسانی و محتوا

گروه
مرجع کسب و کارها

درباره
آراتیس، اولین رسانه تحلیلگر استارت‌آپهای ایرانی است که با هدف ارائه آموزش کاربردی و بومی به صورت مطالعه موردی، عملکرد کسب و کارهای اینترنتی و استارت‌آپهای ایران را تحلیل و بررسی می کند. در این رسانه، به دور از تئوری گویی و مثالهای خارجی، کلیه مباحث دیجیتال مارکتینگ و راه اندازی و توسعه استارت‌آپها با تمرکز بر فضای ایران ارائه می گردد.

احسان خواجوی

بنیانگذار


نام شرکت
ایمیل
[email protected]
شماره تماس
فکس
آدرس
تهران

برگزار کننده جشنواره

حامیان تجاری

حامیان معنوی

همکاران تجاری

حامیان رسانه ای