زمان رای گیری مردمی به پایان رسیده.
یونیون
uniiun.com
وبسایت
نام تجاری
یونیون

شاخه
شاخه اطلاع رسانی و محتوا

گروه
سایت های محتوای غیر فارسی

درباره
Uniiun is a web development and group of consultants which is committed to provide high-level services for its customers. What makes us different are our extensive consultancy experience, variety of techniques, flexibility in customer's expectations and professional needs.

نام شرکت
استدیو طراحی یونیون
ایمیل
[email protected]
شماره تماس
02128421200
فکس
02128421300
آدرس
Address: No 108, Noura Tower, TECOM, Dubai, UAE Office in Panoramio

افتخارات

برنده به انتخاب مردم سال 1395 در گروه سایت های محتوای غیر فارسی

برگزار کننده جشنواره

حامیان تجاری

حامیان معنوی

همکاران تجاری

حامیان رسانه ای