زمان رای گیری مردمی به پایان رسیده.
کمیسیون همایش های موزه دفاع مقدس
conf.iranhdm.ir
وبسایت
نام تجاری
موزه دفاع مقدس

شاخه
شاخه اطلاع رسانی و محتوا

گروه
اطلاع رسانی رویدادها

درباره
کمیسیون همایش های موزه دفاع مقدس

نام شرکت
ایمیل
[email protected]
شماره تماس
02188657026
فکس
آدرس
ميدان ونک - بزرگراه شهيد حقاني - انتهاي خيابان سرو - روبروي پارک طالقاني باغ موزه دفاع مقدس و ترويج فرهنگ مقاومت

افتخارات

برنده به انتخاب مردم سال 1395 در گروه اطلاع رسانی رویدادها

برگزار کننده جشنواره

حامیان تجاری

حامیان معنوی

همکاران تجاری

حامیان رسانه ای