زمان رای گیری مردمی به پایان رسیده.
وب سایت شخصی محسن باقری – طراح و توسعه دهنده وب
www.MohsenBagheri.ir
وبسایت
نام تجاری
محسن باقری | طراح و توسعه دهنده وب

شاخه
شاخه شخصی و شرکتی

گروه
وب سایت های شخصی

درباره
وب سایت شخصی :)

نام شرکت
ایمیل
[email protected]
شماره تماس
فکس
آدرس
www.MohsenBagheri.ir

برگزار کننده جشنواره

حامیان تجاری

حامیان معنوی

همکاران تجاری

حامیان رسانه ای