زمان رای گیری مردمی به پایان رسیده.
پرشین فا
persianfa.xyz
وبسایت
نام تجاری
PersianFa

شاخه
شاخه اطلاع رسانی و محتوا

گروه
ادبیات، شعر و کتاب

درباره
مرجع دانلود کتاب الکترونیکی

نام شرکت
ایمیل
[email protected]
شماره تماس
فکس
آدرس
http://persianfa.xyz/

برگزار کننده جشنواره

حامیان تجاری

حامیان معنوی

همکاران تجاری

حامیان رسانه ای