زمان رای گیری مردمی به پایان رسیده.
مرجع آموزش یادگیری عمیق - Deep learning
deeplearning.ir
وبسایت
نام تجاری

شاخه
شاخه اطلاع رسانی و محتوا

گروه
علم و دانش

درباره

نام شرکت
ایمیل
شماره تماس
فکس
آدرس

برگزار کننده جشنواره

حامیان تجاری

حامیان معنوی

همکاران تجاری

حامیان رسانه ای