زمان رای گیری مردمی به پایان رسیده.
انتشارات سوره مهر
www.sooremehr.ir
وبسایت
نام تجاری
سوره مهر

شاخه
شاخه اطلاع رسانی و محتوا

گروه
ادبیات، شعر و کتاب

درباره

نام شرکت
شرکت انتشارات سوره مهر
ایمیل
[email protected]
شماره تماس
61942
فکس
66477007
آدرس
خیابان حافظ، خیابان رشت، پلاک 23

برگزار کننده جشنواره

حامیان تجاری

حامیان معنوی

همکاران تجاری

حامیان رسانه ای