زمان رای گیری مردمی به پایان رسیده.
وی آرت نگاه نو به هنر آموزش عکاسی طراحی مد و لباس | موسیقی
www.weart.ir
وبسایت
نام تجاری

شاخه
شاخه اطلاع رسانی و محتوا

گروه
فرهنگ و هنر

درباره
آموزش حرفه ای و تخصصی عکاسی

هومن محمودی

طراح و برنامه نویس


نام شرکت
ایمیل
شماره تماس
فکس
آدرس

افتخارات

کاندیدا در سال 1395 در گروه فرهنگ و هنر

برگزار کننده جشنواره

حامیان تجاری

حامیان معنوی

همکاران تجاری

حامیان رسانه ای