زمان رای گیری مردمی به پایان رسیده.
نرم افزار حسابداری و مالی سپیدار | بازرگانی،تولیدی، خدماتی،پیمانکاری
sepidarsystem.com
وبسایت
نام تجاری

شاخه
شاخه شخصی و شرکتی

گروه
شرکت های خصوصی

درباره

ساسان بهزادی

شرکت پارس پیک


نام شرکت
ایمیل
شماره تماس
فکس
آدرس

برگزار کننده جشنواره

حامیان تجاری

حامیان معنوی

همکاران تجاری

حامیان رسانه ای