زمان رای گیری مردمی به پایان رسیده.
گارانتی الماس ایران
www.almasiran.ir
وبسایت
نام تجاری
گارانتی الماس ایران

شاخه
شاخه شخصی و شرکتی

گروه
شرکت های خصوصی

درباره
وب سایت گارانتی الماس ایران

نام شرکت
الماس رایان ایرانیان
ایمیل
[email protected]
شماره تماس
02188895644
فکس
آدرس
www.almasiran.ir

برگزار کننده جشنواره

حامیان تجاری

حامیان معنوی

همکاران تجاری

حامیان رسانه ای