زمان رای گیری مردمی به پایان رسیده.
باشگاه مشتریان بانک ایران زمین
club.izbank.ir
وبسایت
نام تجاری
باشگاه مشتریان بانک ایران زمین

شاخه
شاخه شخصی و شرکتی

گروه
بانک و بیمه

درباره

نام شرکت
بانک ایرا ن زمین
ایمیل
[email protected]
شماره تماس
02124752000
فکس
02124752000
آدرس
میرداماد - نبش شمس تبریزی - بانک ایران زمین

برگزار کننده جشنواره

حامیان تجاری

حامیان معنوی

همکاران تجاری

حامیان رسانه ای