زمان رای گیری مردمی به پایان رسیده.
زمزم ایران
zamzamgroup.com
وبسایت
نام تجاری
زمزم

شاخه
شاخه شخصی و شرکتی

گروه
صنایع غذایی

درباره

محمد خاکیه

پیاده ساز گرافیک سایت


نام شرکت
Zamzam Iran
ایمیل
[email protected]
شماره تماس
86080562
فکس
آدرس

افتخارات

کاندیدا در سال 1395 در گروه صنایع غذایی

برگزار کننده جشنواره

حامیان تجاری

حامیان معنوی

همکاران تجاری

حامیان رسانه ای