زمان رای گیری مردمی به پایان رسیده.
پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی
islamicdoc.org
وبسایت
نام تجاری
islamicdoc.com

شاخه
شاخه اطلاع رسانی و محتوا

گروه
دین و معارف

درباره
فرهنگ سازی استفاده از اصطلاح نامه در نمایه سازی و سایر روش های سازماندهی اطلاعات . مدیریت اطلاعات اسلامی با بکار گیری ابزار رایانه ای در محیط مجازی . ارائه الگوی مناسب و مطابق با استانداردهای پذیرفته جهانی در محیط مجازی در راستای مدیریت اطلاعات به منظور یاری رسانی به مراکز پژوهشی و محققان و پژوهندگان. ارائه اطلاعات و مدارک اسلامی با روش های نوین ساماندهی اطلاعات . معرفی و عرضه تولیدات و دستاوردهای علمی و پژوهشی پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی و سایر بخش ها و پژوهشکده های معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی بر اساس استانداردهای این پژوهشکده .

نام شرکت
ایمیل
[email protected]
شماره تماس
02537832984
فکس
02537831722
آدرس
قم - میدان شهدا - ابتدای خیابان معلم - جنب مرکز همایشهای دفتر تبلیغات اسلامی .

افتخارات

برنده به انتخاب داوران سال 1392 در گروه دین و معارف
کاندیدا در سال 1394 در گروه دین و معارف
کاندیدا در سال 1392 در گروه دین و معارف

برگزار کننده جشنواره

حامیان تجاری

حامیان معنوی

همکاران تجاری

حامیان رسانه ای