پرشین-تاجیک

http://persian-tajik.ir
وبسایت
نام شرکتسینامتانت
گروهسرویس ترجمه و ویرایش متن
شاخهشاخه خدمات آنلاین

درباره

بیشتر مردم کشور تاجیکستان به زبان فارسی صحبت می‌کنند اما فارسی را با الفبای سیریلیک cyrillic می‌نویسند. تلاش این تارنما برگردان خط سیریلیک به فارسی و برعکس است تا به این ترتیب قدمی در راه نزدیک‌تر کردن انسان‌هایی برداریم که در فراسوی مرزها به یک زبان سخن می‌گویند. پرشین-تاجیک از سال 1391 کار خود را شروع کرده و اکنون با دقت قابل قبولی امکان برگردان متن فارسی به سیریلیک و سیریلیک به فارسی را دارا می باشد.این امکان حتی به این شکل در گوگل ترنسلیت هم وجود ندارد و این وب سایت اولین برگرداننده این خطوط به هم در فضای وب است. پرشین-تاجیک در جنبه های متفاوت سعی دارد ارتباط دو کشور ایران و افغانستان را با تاجیکستان بهبود بخشد.

حامیان جشنواره وب و موبایل ایران

حامیان تجاری

arvancloud anetwork sibapp

حامیان معنوی

swsc.tehran post ecommerce iranianasnaf ecunion