برندگان و کاندیدا های سال 1391 جشنواره وب و موبایل ایران
وبسایت ها:

آموزشی

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

سینما و تئاتر

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

موسیقی

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

انجمن ها

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

خودرو

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

اشتراک گذاری اطلاعات

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

بازی

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

تغذیه

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

رستوران

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

پرتال های شهری

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

بهترین ایده سال

برنده به انتخاب داوران:

کاندیداها:

بهترین رعایت حقوق کپی رایت

برنده به انتخاب داوران:

کاندیداها:

بهترین ساختار

برنده به انتخاب داوران:

کاندیداها:

بهترین سایت به زبان انگلیسی

برنده به انتخاب داوران:

کاندیداها:

بهترین صفحه اصلی

برنده به انتخاب داوران:

کاندیداها:

بهترین طراحی دیداری

برنده به انتخاب داوران:

کاندیداها:

بهترین طراحی کاربردی

برنده به انتخاب داوران:

کاندیداها:

شبکه اجتماعی

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

نشریات چاپی

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

پادکست و رادیو اینترنتی

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

سلامت و بهداشت

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

شرکت ها و سازمان ها

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

بانکداری و بیمه

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

سرویس های مالی و پرداخت

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

بهترین شرکت هاستینگ

برنده به انتخاب داوران:

کاندیداها:

بهترین شرکت سرویس دهنده اینترنت

برنده به انتخاب داوران:

کاندیداها:

بهترین شرکت طراحی وب

برنده به انتخاب داوران:

کاندیداها:
نرم افزار ها: