برندگان و کاندیدا های سال 1394 جشنواره وب و موبایل ایران
وبسایت ها:

خبرخوان و گرداوری مطلب

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

اپ استور و مارکت ها

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

نیازمندی های عمومی

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

تامین کنندگان اینترنت و زیرساخت

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

خانواده و کودک

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

موسیقی

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

سلامت الکترونیک

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

سازمان های خیریه و غیر دولتی

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

نقد وبررسی کالا و خدمات

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

ادبیات، شعر و کتاب

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:
نرم افزار ها:

اخبار و مجلات

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

کاربردی

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

سلامت و تناسب اندام

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

اجتماعی

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

سرگرمی

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

بازی ها

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

کتاب و مراجع

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

مذهبی

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها:

سیر و سفر

برنده به انتخاب داوران:

برنده به انتخاب مردم:

کاندیداها: